10
февр.

Цялостното озеленяване в комплекса е завършено