Вътрешен Парк

Вътрешният парк е разположен върху 17 декара с водни огледала, алеи и декоративна растителност. Озеленяването включва висока и ниска дървесна растителност, цъфтящи и ниски храсти с жив плет, където проектът предвижда. Ще се засаждат алпинеуми със сезонни цветя, почвопокривни растения и трева. Ще има изградено парково осветление с видеонаблюдение, метална ограда с двойни профили, поливна система и градинско оборудване.