КОНСТРУКЦИЯ

Монолитна стоманенобетонна скелетна конструкция с дебелина на плочата 20 сантиметра и конструктивна височина на етажите 320 см. Бетон: B30.Steel клас: B500B (S500S).

ПОД И СТЕНИ

Външни тухлени стени „Wienerberber Porotherm“ 25 см и вътрешни преградни стени от тухли „Wienerberber Porotherm“ 12 см.
Стенно-ограждащата конструкция на сградите включва тухлени стени/шайби, минерална вата, ветроупорно фолио, облицовки от керамични плочи, а термофасадите се изпълняват от тухлени стени/шайби, шпакловка, армирана със стъклофибърна мрежа, фасаден EPS-F стиропор и външна мазилка.

ПОКРИВ И ПЛОЧИ

Покривната конструкция се състои от стоманено-бетонни плочи, пароизолация от битумна мембрана, топлоизолация XPS, разделително противоветрено фолио,бетон за наклон, хидроизолация от АРР модифицирана битумна мембрана на полиестерна носеща основа, защитен слой от геотекстил и защитна посипка от речен чакъл, която пази хидроизолацията от прегряване и от механични повреди.
Стоманено-бетонните плочи на всяка една сграда са изолирани за ударен шум с пресовани каучукови гранули и фибри.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Хидрогеоложки проучвания констатират за подземни води на много по-дълбоко ниво отколкото нивото на фундамента.
Независимо от това, двуслойна битумна хидроизолация се предоставя на сутеренните стени.