Партер

Парконивото е със стени, колони, тавани и подове от видим бетон, завършена маркировка и цветно обозначаване на отделните зони. Предвидена е специална система за контрол на достъпа.